stacks_image_39E728FF-49E0-4F43-98CB-57E7C1F412CD
Urazy okołostawowe w obrębie stożka rotatorów


Naprawa masywnych, o pełnej grubości ściegien stożka rotatorów jest prawdziwym wyzwaniem, szczególnie w przypadku postrzępionych ściegien spowodowanych przez degenerację, lub nieudaną pierwotna operację. Odsetek niepowodzenia pierwotnej naprawy stożka rotatorów jest bardzo wysokie. Prace naukowe mówią o odsetku niepowodzeń od 13% do 68%.

Większość łat dostępnych na rynku są wykonane z tkanki ludzkiej lub zwierzęcej. Łaty te charakteryzują się wyjściowo dobrą wyrzymałością, jednakże wiele z nich ulega zbyt szybkiej i przedwczesnej degradacji już nawet w czasie kilku miesięcy. Szybka degradacja nie zapewnia dostatecznego wsparcia podczas procesów naprawczych samego ścięgna.
Z kolei inne łaty wykonane z tkanki ludzkiej lub zwierzęcej degradujące powoli, charakteryzują się zjawiskiem chemotaktycznym opłaszczania poprzez komórki układu śródbłonkowo - siateczowego w postaci mega mastocytów oraz komórek zapalnych w wyniku reakcji na ciało obce, które to reakcje prowadzą do powstania nie zorganizowanej tkanki włoknistej w obrębie przeszczepu. Artelon charakteryzują się udowodnioną biokompatybilnością wraz z minimalną reakcją tkankową i enkapsulacją

Artelon Tissue Reinforcment

Szwy, wykorzystywane do naprawy zerwanych ścięgen oraz szwy lub kotwiczki, slużące umocowaniu przyczepu tkanki w obrębie kości, zapewniają mechaniczną siłe do procesu naprawczego ścięgna. Łaty wzmacniające Artelon® opłaszczają tkankę miekką, stanowiąc tym samym wzmocnienie i podparcie dla szwów i kotwiczek. Implant ulega powolnej degradacji, zachowując jednocześnie swoje wlaściwości mechaniczne i elastyczność przez wiele lat, zapewniając długotrwałe wsparcie dla tkankek w trakcie służąć jako rusztowanie dla osadzania się i wzrostu komórek gospodarza.

Łaty wzmacniające tkanki Artelon są wykorzystywane w celu wzmocnienia tkanek miękkich, które podlegają zabiegom w celu przywrócenia ich ciągłości w postaci: szwów, kotwiczek, w trakcie zabiegów na ścięgnach w tym wzmocnienia ścięgna Achillesa, stożka rotatorów, ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia, więzadła właściwego rzepki i ścięgna mięśnia czworogłowego uda.

Korzyści

  • Wsparcie dla tkanek miękkich przez cały czas trwania procesu naprawczego, Łata wzmacniająca Artelon posiada około 50% swojej wytrzymałości wyjściowej po okresie około 4 lat
  • Dochodzi do integracji wewnątrzstawowej z otoczającymi tkankami gospodarza
  • Udowodniona biokompatybilność - syntetyczność i bezpieczeństwo
  • Znakomita siła trzymania szwu
  • Łatwy i wygodny w cięciu i dopasowywaniu

stacks_image_901DEA51-E38B-41DB-A190-1DCCDC0A0D6E

Pobierz ulotke w celu zapoznania się ze szczegółami